Badania Psychologiczne


W Pracowni Badań Psychologicznych zajmujemy się prowadzeniem badań psychologicznych, które uzyskały rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dzięki dostępnym u nas badaniom każdy zainteresowany może dowiedzieć się więcej o swoich mocnych i słabych stronach, aby podejmować łatwiej decyzje dotyczące go zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dodatkowo w naszej Pracowni mogą Państwo skonsultować wyniki z doświadczonym psychologiem, który pomoże w ich interpretacji, między innymi w odczytaniu cech osobowości oraz preferencji zawodowych.

Badania psychologiczne dostępne w Pracowni:

  • Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (pow. 16 r.ż.).

Badanie inteligencji prowadzone przez psychologa na podstawie wystandaryzowanej baterii testów psychologicznych. Jego celem jest sprawdzenie funkcji poznawczych oraz procesów myślowych badanego. Czas trwania badania to około 90 minut. Po wykonaniu badania psycholog analizuje wyniki testów oraz przygotowuje opis analizy wyników i opinię z badania wraz ze wskazaniem ilorazu inteligencji (IQ) badanego. Badanie przeprowadza się też w celu diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.

  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
  • NEO PI – R – Inwentarz Osobowości
  • STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
  • SES - Skala Samooceny Rosenberga
  • Inwentarz Zainteresowań Zawodowych
  • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
  • Test Tablic Ravena
  • Wiele innych...

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem:

Oferta

Nasza specjalność to badania psychotechniczne oraz badania psychologiczne kierowców.

Dzięki dostępnym u nas psychotestom każdy może dowiedzieć się więcej o swoich...

Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.
Cennik