Badania psychologiczne na broń w Szczecinie

Psychotesty na broń w Szczecinie


Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań psychologicznych, kończących się wystawieniem orzeczenia psychologicznego.

psychotesty na broń szczecin
  • Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.
  • Badanie psychologiczne osób wykonujących pracę w warunkach stresu, szkodliwych i uciążliwych (m.in.ratownicy, strażacy,kasjerzy).
  • Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń.
  • Badanie osób posiadających pozwolenie na broń.
  • Badanie pracowników ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia.
  • Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego.
  • Badanie psychologiczne: kandydatów na komorników sądowych, kuratorów.
  • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  • Badanie psychologiczne do wydania licencji detektywa.
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Pozwolenie na broń tylko z badaniem psychologicznym

Przed uzyskaniem pozwolenia na broń konieczne jest przejście badań oraz testu psychologicznego. Bez pozytywnej weryfikacji nie ma szans otrzymania dokumentu, zezwalającego na korzystanie z broni. Tego typu testy wykonują uprawnieni psycholodzy. Ich zadaniem jest określenie sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o pozwolenie. Przeprowadzając badania psychologiczne na broń, należy potwierdzić dojrzałość emocjonalną pacjenta, a także ocenić jego osobowość.

Psychotest przed ubieganiem się o posiadanie broni

Ocena cech osobowościowych jest bardzo istotna u osoby, która stara się o pozwolenie na posiadanie broni. Żaden rodzaj broni nie może trafić w niepowołane ręce, ponieważ może to stanowić realne zagrożenie zdrowia i życia innych ludzi. Określenie umiejętności działania w trudnych sytuacjach oraz dojrzałości społecznej pozwoli wykluczyć sytuacje, w których broń palna stanie się własnością osoby z zaburzeniami. Z tego powodu badania na broń są kluczowe dla bezpieczeństwa.

W naszej placówce w Szczecinie wykonujemy badania dla chętnych ubiegających się o pozwolenia na posiadanie broni. Test trwa kilkadziesiąt minut, wyniki otrzymuje się niemal od razu po jego zakończeniu.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem:

Oferta

Nasza specjalność to badania psychotechniczne oraz badania psychologiczne kierowców.

Dzięki dostępnym u nas psychotestom każdy może dowiedzieć się więcej o swoich...

Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.