Badania i Psychotesty dla Ochroniarzy w Szczecinie

Psychotesty dla Ochroniarzy w Szczecinie


Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań psychologicznych, kończących się wystawieniem orzeczenia psychologicznego.

badania dla ochroniarzy Szczecin

Chcesz pracować w ochronie? Musisz przejść psychotesty

Osoby, które planują zostać kwalifikowanymi pracownikami ochrony albo już pracują w tym charakterze, muszą przejść badania psychologiczne. Orzeczenie psychologiczne) jest warunkiem koniecznym, by rozpocząć lub bez przeszkód kontynuować pracę. Dopiero brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków w tym zawodzie umożliwi podjęcie zadań w charakterze ochroniarza.

Po co badanie dla ochroniarzy?

Istnieją zawody, w przypadku których posiadanie orzeczenia psychologa jest obligatoryjne do podjęcia zatrudnienia. Te kwestie reguluje prawo. Wśród wymienionych zawodów są pracownicy ochrony. Właśnie z tego powodu przed zatrudnieniem lub regularnie w jego trakcie wymagane są badania dla ochroniarzy. Dlaczego? Wiadomo, że pracownik ochrony ma dostęp do broni, więc badanie psychologiczne jest wymogiem. Poza tym psychotesty dla ochroniarzy mają dać odpowiedź, jak kandydat do pracy lub już zatrudniona osoba radzi sobie w sytuacjach zagrożenia bądź stresu, a tych w tym fachu z pewnością nie brakuje.

Poza tym badania dla ochroniarzy sprawdzają między innymi zdolność koncentracji i szybkość reakcji na różne czynniki i bodźce. Wśród kompetencji wymaganych w zawodzie pracownika ochrony znajdują się opanowanie, umiejętność nie ulegania emocjom, szybkość reakcji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia, swojego oraz otoczenia, zdolność do współpracy z innymi osobami. Jeżeli w danym fachu od sprawności psychofizycznej zależy bezpieczeństwo innych ludzi, to badania dla ochroniarzy oraz innych grup zawodowych, zajmujących się tą dziedziną, mają dać odpowiedź, czy kandydat do pracy podoła trudom obowiązków.

Psychotesty dla ochroniarzy zweryfikują predyspozycje

Kwalifikowani pracownicy ochrony mogą pełnić szereg różnorodnych zadań, od legitymowania przez przymus bezpośredni po ochronę mienia. Kompetencje mają więc kolosalne znaczenie w przypadku ochroniarzy. Ich brak może oznaczać niebezpieczeństwo dla chronionych osób lub obiektów. Badania dla ochroniarzy dotyczą zdiagnozowania wzroku, słuchu czy układu krążenia. Niezwykle istotne oraz wymagane jest również badanie psychologiczne. Rozmowa z psychologiem, test, ankieta - to wszystko ma dać odpowiedź, czy dana osoba jest odpowiednia na stanowisko pracownika ochrony. Wywiad z psychologiem kończy się wydaniem orzeczenia, które jest jednym z dokumentów wymaganych przy podjęciu zatrudnienia w ochronie.

Warto wykonać test u specjalistów

Szukając odpowiedniego psychologa orzecznika, warto zdecydować się na wizytę u takiego fachowca, który gwarantuje usługę na wysokim poziomie. Psychotesty dla ochroniarzy w naszej pracowni przeprowadzają doświadczeni profesjonaliści z uprawnieniami. Dzięki badaniu możecie być pewni, że poznacie informacje o swoich mocnych i słabszych stronach.

Na test należy przyjść wypoczętym i zdrowym. Warto pamiętać, by nie spożywać alkoholu, najlepiej dobę przed terminem badania. Nieodpowiednie reakcje mogą bowiem wpłynąć na ostateczny wynik. Po analizie wyników badań psycholog przygotowuje orzeczenie, które jest podstawą do rozpoczęcia pracy przez ochroniarza.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem:

Oferta

Nasza specjalność to badania psychotechniczne oraz badania psychologiczne kierowców.

Dzięki dostępnym u nas psychotestom każdy może dowiedzieć się więcej o swoich...

Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.
Cennik