• Pracownia Badań Psychologicznych

  Psychotesty Szczecin


 • Pracownia Badań Psychologicznych

  Badania Kierowców


 • Pracownia Badań Psychologicznych

  Badania Psychologiczne


Psychotesty Szczecin

Pracownia Badań Psychotechnicznych

8

Nasza Pracownia Badań Psychologicznych oferuje profesjonalne psychotesty w Szczecinie. Zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie badań psychologicznych i psychotechnicznych przeznaczonych dla kierowców i osób ubiegających się o posiadanie broni. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie i mamy nadzieję, że uda nam się dzięki temu spełnić także Państwa wymagania! Oferujemy psychotesty przeprowadzane w Szczecinie w korzystnej cenie.

Oferta

Nasza specjalność to badania psychotechniczne oraz badania psychologiczne kierowców.

Dzięki dostępnym u nas psychotestom każdy może dowiedzieć się więcej o swoich...

Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem:

FAQ - pytania i odpowiedzi

 • Gdzie zrobię badania psychologiczne kierowców w weekend?
  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Pracownia oferuje badania kierowców również w weekendy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia konkretnego terminu i godziny badania.
 • Dla kogo badania psychologiczne / psychotechniczne są obowiązkowe?
  Do grupy osób, które mają obowiązek poddać się badaniom zaliczają się zarówno przedstawiciele zawodów wykonujących pracę fizyczną, jak i umysłową. Są to choćby kierowcy zawodowi różnych kategorii, osoby używające samochodu do celów służbowych jak np. przedstawiciele handlowi, kierowcy transportu drogowego np. taksówkarze, motorniczy, osoby pracujące na wysokości, górnicy, operatorzy maszyn budowlanych, ochroniarze, którzy w swojej pracy mogą korzystać z broni palnej, osoby sprzedające materiały wybuchowe w tym fajerwerki. To ponadto strażnicy gminni lub miejscy, policjanci, sędziowie, komornicy, syndycy, a nawet kuratorzy sądowi.

  Badanie psychologiczne jest również konieczne przy przywracaniu uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek:
  • Stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowana pojazdem,
  • stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  • ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  • popełnienia w okresie próbnym 3 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub,
  • orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.
  W określonych zawodach przeprowadzenie badań psychologicznych jest obowiązkowe. O tym mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Kodeks pracy również podaje, które rodzaje prac wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • Jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy?
  Badanie kierowcy obejmuje kilka etapów. Są to testy pisemne, potem badania wykonywane za pomocą aparatury. Sprawdza się m.in. dokładność, szybkość spostrzegania, zdolność koncentracji uwagi, tzw. koordynację wzrokowo-ruchową. Przy badaniach kierowców używających samochodu do celów służbowych jest to także widzenie stereoskopowe, wrażliwość na olśnienie i widzenie w mroku.

  Następnie z osobą badaną rozmawia psycholog, który potem wydaje swoją opinię na temat pacjenta i omawia przy nim otrzymane wyniki. Jeżeli są one dobre, specjalista wystawia orzeczenie psychologiczne o zdolności osoby badanej do kontynuowania (lub podjęcia) pracy w danym zawodzie.
 • Niezdane psychotesty, co teraz zrobić?
  Nie zdarza się to często ale jeżeli badana osoba jest np. kierowcą zawodowym, wówczas może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, złożyć odwołanie od tego postanowienia. Odwołanie musi być pisemne i składa się je za pośrednictwem psychologa, który tę opinię wydał, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – w Szczecinie jest to WOMP przy ul. Bolesława Śmiałego. To w tym ośrodku kierowca przejdzie ponowne badania psychologiczne. Kto nie napisze odwołania od negatywnego orzeczenia, może odczekać rok i ponownie stawić się na badania.
 • Jak często powtarza się badanie psychologiczne?
  Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:
  • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
  • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy.
  Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem:
  • w wieku do 65 lat – co 5 lat;
  • powyżej 65 lat – corocznie.
  W przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć. Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych, nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne. Częstotliwość badań psychologicznych zależy od lekarza medycyny pracy, który kieruje pracowników na konsultację psychologiczną.

Pracownia Badań Psychotechnicznych Szczecin

8

Psychotesty w Szczecinie - dbamy o naszego klienta

Cenimy czas kierowców i rozumiemy ich specyfikę pracy, dlatego terminy testów psychologicznych w Szczecinie dopasowujemy do klienta, możliwe do umówienia są godziny popołudniowe i wieczorne oraz soboty.

Zajmujemy się prowadzeniem różnych badań, które przeznaczone są między innymi dla kierowców pracujących w transporcie, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców pojazdu służbowego kat. B, instruktorów jazdy i egzaminatorów, także kandydatów na te stanowiska i kierowców po utracie prawa jazdy oraz sprawców wypadków drogowych. Jeśli interesują Cię badania psychologiczne lub psychotechniczne kierowców w Szczecinie, zachęcamy do kontaktu.

Badanie psychologiczne, psychotechniczne wykonywane jest szybko, sprawnie i bez zbędnego stresu. Badany otrzymuje orzeczenie od razu po zakończonym badaniu.

Nasza Pracownia Badań Psychologicznych Szczecin wykonuje tylko rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne psychotesty dla różnych grup zawodowych, nie tylko kierowców i pracowników transportu. W razie dodatkowych pytań dotyczących świadczonych przez nas usług, pozostajemy także do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania odpowiedzi, a także umówienia się na dogodny dla Państwa termin wykonania badań.

Zapraszamy również do skorzystania ze wsparcia terapeutów, którzy pracują z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń adaptacyjnych np. po utracie bliskiej osoby czy zmianie sytuacji życiowej, ale także w czasie depresji, lęków czy wobec trudności z kontrolowaniem emocji. Nasi terapeuci pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych i specjalizują się w pracy z poszczególnymi trudnościami. Zachęcamy do zapoznania się z ich doświadczeniem zawodowym w zakładce Nasz Zespół.

Badania psychologiczne w Szczecinie pozwalają w lepszym stopniu poznać siebie oraz umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W Pracowni przeprowadzamy badania służące określeniu poziomu inteligencji lub poziomu niepełnosprawności intelektualnej. Badania mogą wskazać, w jakim stopniu dana osoba radzi sobie ze stresem i napięciem, jak ocenia siebie oraz jakie ma predyspozycje zawodowe.

Cennik