Psychotesty Szczecin

Pracownia Badań Psychologicznych w Szczecinie

 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY TERMIN BADANIA POD NR TELEFONU 512087763

 

W naszej Pracowni specjalizujemy się głównie w przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców oraz osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Wykonywane w placówce Szczecin psychotesty powinni wykonać między innymi:

•    Kierowcy zatrudnieni w transporcie,
•    Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (np. ambulansów, pojazdów policji i straży pożarnej itd.),
•    Instruktorzy nauki jazdy oraz egzaminatorzy, w tym osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji,
•    Sprawcy wypadków drogowych.


Nasza Pracownia Badań Psychologicznych Szczecin wykonuje tylko rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne psychotesty dla różnych grup zawodowych, nie tylko kierowców i pracowników transportu.


Inne psychotesty dostępne w poradni Szczecin


Zapraszamy również do skorzystania ze wsparcia psychologa, który pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń adaptacyjnych np. po utracie bliskiej osoby czy zmianie sytuacji życiowej, ale także w czasie depresji czy wobec trudności z kontrolowaniem emocji.


Psychotesty pozwalają w lepszym stopniu poznać siebie oraz umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W poradni Szczecin przygotowujemy psychotesty służące określeniu poziomu inteligencji lub poziomu niepełnosprawności umysłowej. Badania mogą wskazać, w jakim stopniu dana osoba radzi sobie ze stresem i napięciem, jak się ocenia oraz jakie ma predyspozycje zawodowe.