Badania na broń

Badania na broń


Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań psychologicznych, kończących się wystawieniem orzeczenia psychologicznego.

  • Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony.
  • Badanie psychologiczne osób wykonujących pracę w warunkach stresu, szkodliwych i uciążliwych (m.in.ratownicy, strażacy,kasjerzy).
  • Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń.
  • Badanie osób posiadających pozwolenie na broń.
  • Badanie pracowników ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia.
  • Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego.
  • Badanie psychologiczne: kandydatów na komorników sądowych, kuratorów.
  • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  • Badanie psychologiczne do wydania licencji detektywa.
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem:

Cennik