Nasz zespół 

 

 

 Zespół naszej Pracowni, to osoby z doświadczeniem w pracy w swojej dziedzinie. Stawiamy na jakość naszych usług dlatego współpracujemy z osobami, które wciąż doskonalą swoje umiejętności i są otwarte i zaangażowane w pracę z naszymi Klientami.

 

  Marta Makselon-Paszkiewicz 

 

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej i psychoterapeutą związanym z nurtem psychodynamicznym. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego („Prawobrzeże-Medyk”), na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii PUM oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum Psychiatryczne”, gdzie pracuję do dziś.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Kontakt: +48 537 637 635

 

 

   Marta Giers - Sanecka

 

- psychoterapeuta – praktyka własna 

- psychoterapeuta: Oddział Dzienny (terapia grupowa) i Poradnia Zdrowia Psychicznego (terapia indywidualna) Szpitala MSW w Szczecinie

- absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej -   Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

- absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży  - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

- członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

- absolwentka US – kierunek Socjologia, Politologia i Nauki Społeczne

- praca pod stałą superwizją superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne

 

Doświadczenia:

 praca psychoterapeutyczna od 2005r, 

praca z osobami wykluczonymi społecznie (osoby bezdomne) i rodzinami dysfunkcyjnymi – psychoterapia/ poradnictwo/psychoedukacja

praca w Klinice Psychiatrii PAM – terapia zajęciowa/ art. terapia

praca w NZOZ Monar Babigoszcz-  instruktor terapii uzależnień/ art. terapia

współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi jak koordynator i realizator projektów artystycznych w ramach  działań profilaktyki młodzieży zagrożonej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych.

 

Pozdrawiam.

 

Więcej:

www.psychoterapia-doradztwo.eu

 

kontakt tel. 507 103 383

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod nr tel. 512 087 763