Pozwolenia na broń

 
  •  Psychologiczne badania dla ubiegających się o broń i pracowników ochrony

  • Badanie psychologiczne osób wykonujących pracę w warunkach stresu, szkodliwych i uciążliwych (m.in.ratownicy, strażacy,kasjerzy)

  • Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń 

  • Badanie osób posiadających pozwolenie na broń 

  • Badanie pracowników ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia

  • Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego 

  • Badanie psychologiczne: kandydatów na komorników sądowych, kuratorów 

  • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

  • Badanie psychologiczne do wydania licencji detektywa 

  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod nr tel. 512 087 763