Badania psychologiczne 

 

W Pracowni Badań Psychotechnicznych zajmujemy się prowadzeniem badań psychologicznych – psychotestów, które uzyskały rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dzięki dostępnym u nas psychotestom każdy zainteresowany może dowiedzieć się więcej o swoich mocnych i słabych stronach, aby podejmować łatwiej decyzje dotyczące go zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dodatkowo w naszej Pracowni mogą Państwo skonsultować wyniki z doświadczonym psychologiem, które pomoże w ich interpretacji, między innymi w odczytaniu cech osobowości oraz preferencji zawodowych.

Badania psychologiczne dostępne w Pracowni:

  • Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (pow. 16 r.ż.).

 Badanie inteligencji prowadzone przez psychologa na podstawie wystandaryzowanej baterii testów psychologicznych. Jego celem jest sprawdzenie funkcji poznawczych oraz procesów myślowych badanego. Czas trwania badania to około 90 minut. Po wykonaniu badania psycholog analizuje wyniki testów oraz przygotowuje opis analizy wyników i opinię z badania wraz ze wskazaniem ilorazu inteligencji (IQ) badanego. Badanie przeprowadza się też w celu diagnozy niepełnosprawności intelektualnej

  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
  • STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
  • SES - Skala Samooceny Rosenberga
  • Inwentarz Zainteresowań Zawodowych
  • Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

 Pracownia Badań Psychotechnicznych – badania psychologiczne – Szczecin – zapraszamy serdecznie do wybrania naszej oferty!

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod nr tel. 512 087 763